Polhan

współpraca


Jesteśmy zainteresowani współpracą z osobami:

  - płynnie posługującymi się językiem koreańskim – preferowani studenci oraz absolwenci filologii koreańskiej

  - posiadającymi doświadczenie w consultingu, imporcie/eksporcie, logistyce

  - znającymi specyfikę pracy w koreańskich przedsiębiorstwach, preferowane osoby posiadające doświadczenie w pracy/współpracy z Koreańczykami w Polsce, bądź za granicą


Osoby zainteresowane współpracą cechować powinna

  - kreatywność pozwalająca na nieszablonowe podejście do prowadzonych przez nas projektów

  - elastyczność rozumiana jako otwartość i łatwość w przystosowywania się do szybko zmieniającej się rzeczywistości biznesowej

  - wytrwałość kluczowa w dążeniu do osiągania celów krótko- oraz długoterminowych